Navigácia

Obsah

Späť

Zmluva o dielo

Názov objednávateľa: Obec Šuňava
Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3,05939 Šuňava
IČO objednávateľa: 00326437
Názov dodávateľa: MOLIOR group s.r.o.
Adresa dodávateľa: Jána Bottu 1080/4, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 36179132
Predmet zmluvy: Zhotoviť dielo 'Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava' podľa projektovej dokumentácie
Zmluvná cena: 100.440,00 € s DPH

 

Stiahnuť

Vyvesené: 31. 1. 2012

Zodpovedá: Správce Webu

Späť