Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2008

VZN č.2 2008 - O školskej dochádzke Stiahnuté: 244x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2007

VZN č.1 2007 - o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Šuňava Stiahnuté: 282x | 14.12.2016

Ostatné

Štatút Obce Šuňava_zrušený Stiahnuté: 481x | 29.03.2019

Štatút Obecnej knižnice Stiahnuté: 301x | 14.12.2016

Vnútorná smernica č. 01_2014 Stiahnuté: 295x | 14.12.2016

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 208x | 06.12.2019

Zásady odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 291x | 12.02.2019

Štatút obce Šuňava 2019 Stiahnuté: 84x | 29.03.2019

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava; účinné od 01.01.2020 Stiahnuté: 77x | 06.12.2019

Stránka