Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2009

VZN č.7 2009 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 337x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2008

VZN č.1 2008 - O životnom prostredí v obci Šuňava Stiahnuté: 304x | 14.12.2016

VZN č.1 2008 Prevádzkový poriadok Pohrebísk obce ŠUŇAVA (Zrušené vydaním VZN č. 42011) Stiahnuté: 805x | 14.12.2016

VZN č.2 2008 - O školskej dochádzke Stiahnuté: 322x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2007

VZN č.1 2007 - o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Šuňava Stiahnuté: 375x | 14.12.2016

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2007 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Šuňava Stiahnuté: 37x | 28.09.2021

Ostatné

Štatút Obce Šuňava_zrušený Stiahnuté: 552x | 29.03.2019

Štatút Obecnej knižnice Stiahnuté: 360x | 14.12.2016

Vnútorná smernica č. 01_2014 Stiahnuté: 358x | 14.12.2016

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 255x | 06.12.2019

Zásady odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 369x | 12.02.2019

Štatút obce Šuňava 2019 Stiahnuté: 136x | 29.03.2019

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava; účinné od 01.01.2020 Stiahnuté: 125x | 06.12.2019

Stránka