Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.09.2017

Kúpna zmluva č. 30/2017, ulica Mieru

30/2017

253,44 EUR

Hauke Ján, Haukeová Alena

Obec Šuňava

28.08.2017

Zmluva o dielo č. 06/2017

06/2017

1 000,00 EUR

Emília Ringošová

Obec Šuňava

28.08.2017

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

6

1 300,00 EUR

Vlastimil Baran - Potax

Obec Šuňava

22.08.2017

Kúpna zmluva č. 31/2017 ulica Mieru

31/2017

305,28 EUR

Peter Hudec a Vlasta Hudecová

Obec Šuňava

21.08.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šuňava v roku 2017

3/2017

7 800,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šuňava

Obec Šuňava

11.08.2017

Zmluva o dielo

5

23 826,90 EUR

BEL SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Šuňava

10.08.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/180

o poskytnutí NFP

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Šuňava

20.07.2017

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.05.2017

1

Neuvedené

Ján Kollár s manželkou Annou, rod. Šebestovou

Obec Šuňava

12.07.2017

Poistná zmluva

9140036700

44,01 EUR

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Šuňava

11.07.2017

Zmluva o dielo

4

4 200,00 EUR

Ing.arch.Ivan Smolec, projektová kancelária Arkáda Poprad

Obec Šuňava

11.07.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šuňava v roku 2017

2/2017

1 250,00 EUR

Pre Šuňavu, o.z.

Obec Šuňava

10.07.2017

Poistná zmluva

9140041949

209,82 EUR

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Šuňava

26.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

57087

5 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Šuňava

06.06.2017

Zmluva o šírení a sprístupnenie obsahu vysielania televíznych programov služby JOJ Group.

510/2017

Neuvedené

Obec Šuňava

MAC TV s.r.o.

26.05.2017

Kúpna zmluva

3

419,10 EUR

Ján Kollár s manželkou Annou, rod. Šebestovou

Obec Šuňava

15.05.2017

Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie

2

750,00 EUR

MAJA PRODUKCTION s.r.o. vydavateľstvo a produkčná činnosť

Obec Šuňava

09.05.2017

Zmluva o účinkovaní hudobnej skupiny na Disco-Zábave

1

400,00 EUR

Tomáš Diabelko

Obec Šuňava

03.05.2017

Kúpna zmluva č. 7/2016, Ul. Lúčna

7/2016

105,00 EUR stopäť eur

Magušinová Alžbeta

Obec Šuňava

26.04.2017

Kúpna zmluva č. 24/2017 ulica Mieru

24/2017

570,24 EUR

Britaňák Štefan, Britaňáková Anna

Obec Šuňava

07.04.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šuňava v roku 2017

1/2017

10 000,00 EUR desaťtisíc

Obecný futbalový klub Šuňava

Obec Šuňava

30.03.2017

Kúpna zmluva

1/2017-ul. Lúčna

3 560,00 EUR tritisícpäťstošesťdesiat eur

Diabelko Ján, Diabelková Jana, Mgr., Martonová Anna, Kuzemka Peter, Kuzemková Adriana, Pilát Ján, Ing., Pilátová Mária, Ing., Hámor František, Ing., Zeman Ján, Giacková Anna, Giacko Ján, Giacko Martin, Giacková Anna, Benikovská Mária, Bc.

Obec Šuňava

30.03.2017

Distribučná a licenčná zmluva Markíza

Distribučná a licenčná zmluva Markíza

Neuvedené

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o

Obec Šuňava

15.03.2017

Nájomná zmluva

1/2017

0,00 EUR

Mária Martonová

Obec Šuňava

03.03.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

140,00 EUR

Mgr. Marián Lacko

Obec Šuňava

03.03.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

116,00 EUR

PhDr. Ľubomír Šárik

Obec Šuňava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: