Navigácia

Obsah

5.-6.5.2017 - 125. výročia založenia DHZ Šuňava

V piatok 5. mája 2017 sa ako každý rok na sviatok sv. Floriána patróna hasičov, uskutočnila v kostole Všetkých
svätých svätá omša obetovaná za hasičov, ktorú slúžil vdp. Mgr. Jozef Gužiak. Pri tejto príležitosti sa začali oslavy 125. výročia
od založenia Dobrovoľného hasičského zbrou v našej obci.

Po svätej omši nasledoval sprievod do kultúrneho domu, kde bola pripravená večera.
Tu boli odovzdané naším členom medaily za vernosť, za zásluhy a za príkladnú prácu. Na znak vďaky za spoluprácu a podporu boli odovzdané ďakovné listy a pamätné darčeky s hasičskou tématikou naším sponzorom. Tieto ceny odovzdával pán starosta Stanislav Kubaský a predseda DHZ Šuňava Ing. Ján Fridman.
Za dlhoročnú spoluprácu bola odovzdaná pamätná plaketa a ďakovný list aj nášmu družobnému zboru DHZ Vlkanová, ktorú prevzala predsedníčka pani Dagmar Schmidtová.
Následne nám v mene DHZ Vlkanová pani Schmidtová venovala na pamiatku sochu sv. Floriána.

V sobotu 6. mája pokračovali oslavy 125. výročia od založenia DHZ Šuňava. V tento deň sa zúčastnili oslavy aj okolité zbory, ktoré prijali pozvanie. Pán starosta vo svojom príhovore porozprával históriu nášho zboru, kde spomenul tiež roky, v ktorých sa udiali dôležité udalosti v histórií nášho zboru.
Po príhovore boli odovzdané ďakovné listy a pamätné plaketky funkcionárom územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad.
Ďalej boli odovzdané pamätné suveníry každému zo zúčastnených zborov. Na záver, boli odovzdané ceny obce štyrom naším členom, ktorí sa dlhé roky starajú o rozvoj nášho dobrovoľné hasičského zboru vo všetkých smeroch. Pre nepriaznivé počasie sa sprievod obcou už nekonal. Sprievodné súťaže pre deti boli presunuté do priestoroch kultúrneho domu. Po vyčasení sa zase presunuli do parku pred kultúrny dom, kde okrem toho nasledovalo aj predvádzanie našej techniky.
Vystavená bola aj historická technika. Večer sa uskutočnil majáles, kde hrala naša domáca skupina Diabelkovci. Všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať za spoluprácu a podporu.

 

Tomáš Fridman DHZ ŠuňavaVytvorené: 15. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2017 08:40
Autor: Správce Webu