Navigácia

Obsah

12. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2022

Obce, mestá, samosprávy, štátne a neštátne subjekty, zriaďované inštitúcie a organizácie tretieho sektora mohli od 15. mája do 15. júla elektronicky prihlásiť svoje súťažné práce – kroniky alebo monografie miest a obcí Slovenska do súťaže Slovenská kronika 2022. Prihlásilo sa 36 prác, 17 kroník a 19

Kategóriu A. Kronika posudzovala odborná porota, ktorú tvorili PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., Mgr. Agáta Krupová a Mgr. Martin Lukáč. Ocenených bolo 8 súťažných prác a boli udelené 2 čestné uznania.

V kategórii B. Monografia porota v zložení Mgr. Mária Feješová, PhD., doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. a doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ocenila 6 súťažných prác a udelila 4 čestné uznania.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 13. októbra 2022 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Slovenská kronika je celoštátna súťaž s dvojročnou periodicitou, ktorej cieľom je motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva vo forme kroník, monografií obcí a miest a podnietiť ich využívanie ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov.

Hlavným vyhlasovateľom 12. ročníka súťaže Slovenská kronika je Národné osvetové centrum. Spoluorganizátormi súťaže sú Slovenská národná knižnica, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenské národné múzeum a Matica slovenská.

 

 


Vytvorené: 19. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 10. 2022 14:11
Autor: Správce Webu