Navigácia

Obsah

MS SČK

ckČervený kríž sa zrodil dňa 24. júna 1859 na základe myšlienky švajčiarskeho obchodníka Henryho Dunanta, ktorého silne ovplyvnil zážitok z bitky pri talianskom Solferine, ktorá bola jednou z najkrvavejších bitiek storočia. V bitke pri Solferine v severnom Taliansku sa stretli vojská Rakúska a Francúzska. Po boji zostalo na bojisku ležať 40 000 mŕtvych a tisíce ranených, ktorých si nikto nevšímal, nakoľko bol nedostatok vojenských lekárov. Henry Dunant bol očitým svedkom tejto situácie a bol ňou úplne šokovaný. Namiesto naplánovanej schôdzky s Napoleonom III., ktorá sa týkala kúpy pozemkov v Alžírsku, zhromaždil obyvateľov z blízkych dedín a zorganizoval starostlivosť a pomoc pre ranených. Jeho slová „Siamo tutti fratelli“ (všetci sme bratia) pomohli otvoriť srdcia dobrovoľníkov, ktorí pomáhali raneným bez ohľadu na to, kto bol priateľ a kto nepriateľ.

 Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca sa riadi siedmimi princípmi, ktoré boli prijaté na XX. Medzinárodnej konferencii Červeného kríža v októbri 1965 vo Viedni. Sú to:

ľudskosť (humanity) – ČK sa usiluje v medzinárodnom a národnom meradle zmierňovať utrpenie a predchádzať mu, kdekoľvek sa vyskytne. Cieľom hnutia je chrániť zdravie, život a vysoko si vážiť človeka;

neutralita (neutrality) – ČK sa nezúčastňuje na nepriateľských akciách, ani na politických, náboženských, rasových a svetonázorových rozporoch;

nestrannosť (impartiality) – ČK nerobí rozdiel medzi štátnou príslušnosťou, rasou, náboženským vyznaním, sociálnym postavením a politickou príslušnosťou;

nezávislosť (independence) – ČK je nezávislý a národné spoločnosti si musia zachovať svoju samostatnosť, aby mohli konať podľa zásad ČK;

dobrovoľnosť (voluntary service) – ČK má dobrovoľný charakter, upriamuje sa na poskytovanie pomoci a nie je motivovaný snahou po zisku;

jednota (unity) – v každej krajine môže byť len jedna národná spoločnosť ČK, ktorá musí byť otvorená všetkým a vykonáva humanitnú činnosť na celom území svojej krajiny;

univerzálnosť – svetovosť (universality) – ČK je svetová inštitúcia, v ktorej majú všetky národné spoločnosti rovnaké práva, zodpovednosť a povinnosť navzájom si pomáhať.

ckck

 Vznik a založenie  SČK v Šuňave podnietila neprítomnosť  lekára v obci a nedostatok zdravotníckej starostlivosti v 50. rokoch.  Podstatnou činnosťou Miestneho spolku SČK je prevencia v oblasti upevnenia zdravia a poskytovania prvej pomoci. Aktivity MS SČK sú rôznorodé: cvičenie na trampolínkach pre dospelých aj deti, jarné a vianočné výstavno-predajné akcie, výtvarné súťaže pre žiakov ZŠ s MŠ na tému: červený kríž očami detí, prednášky zamerané na poskytnutie prvej pomoci, zber použitého textilu a hlavne mobilný odber krvi v obci Šuňava.

,,Niekedy stačí málo, aby fungovali veľké veci.“

ck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznam MS SČK v Šuňave

Z dôvodu platnosti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov nebude od Národnej transfúznej stanice, miestnemu  SČK, poskytnutý zoznam darcov krvi.

Čo nás veľmi mrzí.

Nakoľko MS SČK a Obec Šuňava má záujem o poďakovanie darcom krvi s TP v obci Šuňava,

prosíme darcov, ktorí aspoň raz v aktuálnom roku už darovali, alebo budú darovať krv,

nech to oznámia (v tvare: meno, priezvisko, s.č.) na mailovú adresu: zajacova_anna@centrum.sk

ĎAKUJEME.