Obsah

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

Pre rok 2019 sú stanovené nasledovné termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva:

11.1.2019, 8.2.2019, 8.3.2019, 12.4.2019, 10.5.2019, 14.6.2019, 12.7.2019, 9.8.2019, 19.9.2019, 11.10.2019, 8.11.2019, 13.12.2019.