Obsah

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

Pre rok 2018 sú stanovené nasledovné termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva:

12.01.2018, 09.02.2018, 09.03.2018, 13.04.2018, 11.05.2018, 08.08.2018, 13.07.2018, 10.08.2018, 14.09.2018, 12.10.2018, 09.11.2018, 14.12.2018