Obsah

 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov pre komunálne voľby 2018 - Obvod č. 1

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov pre komunálne voľby 2018 - Obvod č. 2

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu pre komunálne voľby 2018

*****************

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a počte poslancov v obci Šuňava:

Oznámenie o utvorení obvodov a počte poslancov pre Komunálne voľby 2018

Informácie pre voliča

Informácia pre voličov ochrana osobných údajov

Počet obyvateľov

Občania môžu požiadať o voľbu do prenosnej schránky a to nahlásením sa na obecnom úrade,

na tel. č. 052/7791515, 0917 606 784, e-mailom: office.sunava@gmail.com

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Ing. Anna Sedláková, tel.č. 0918 430 927, e-mail: sedlakova.sunava@gmail.com

Obecný úrad Šuňava, Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava

Zverejnené: 14.08.2018

 

Vzory tlačív :::::::tu:::::::::

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

office.sunava@gmail.com