Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 307x | 14.12.2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 311x | 25.02.2019

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 268x | 08.02.2017

Žiadosti

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby podliehajúcou vydaniu stavebného povolenia Stiahnuté: 190x | 18.05.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 348x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 284x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 305x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuté: 310x | 16.05.2017

Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby ( k zmene stavby, dodatočnému povoleniu stavby) malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 222x | 24.02.2017

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 264x | 20.07.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 383x | 14.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 252x | 14.12.2016

Žiadosť o zmenu stavby Stiahnuté: 301x | 14.12.2016

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO Stiahnuté: 455x | 14.12.2016

Žiadosť o zrušenie orientačného a súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 218x | 08.02.2017

Ostatné

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav Stiahnuté: 467x | 14.12.2016

Tlačivo priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Stiahnuté: 306x | 14.12.2016

Stránka

  • 1

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK