Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 790/2019-rozh.

Rozhodnutie vo veci povolenia zmeny stavby pred jej dokončením

Zmena stavby pred jej dokončením žiadateľov:

Michal Marton, Hŕbky 195/7, Šuňava a Jozef Marton, Hŕbky 195/7, Šuňava

pre stavbu "Rodinný dom" povolenú na parc. KN-C č. 1013/1, 1015/2, 1015/4 v k.ú. Nižná Šuňava, Obec Šuňava

Rozhodnutie 790/2019

Vyvesené: 13. 2. 2020

Dátum zvesenia: 29. 2. 2020

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK