Šuňava - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Plánované kultúrne a športové podujatia 2021
 

14. marec 2021: Vôňa jari - jarná výstava ručných prác - Zrušené

19.-21. marec 2021: DIVADELNÁ ŠUŇAVA 2021 - PRESUNUTÉ NA NEURČITO !!

25. apríl 2021: Uvítanie deti do života

1.-2. máj 2021:  Deň hasičov: popoludnie s hasičmi, hry pre deti, majáles pre dospelých - Zrušené

9. máj 2021: Deň matiek – poďakovanie matkám

30. máj 2021: Sv. Trojica – sv. omša  na Trojičnom námestí - Zrušené

5. jún 2021: Železný hasič Šuňava 2021 - Zrušené

18. júl 2021: Súťaž hasičských družstiev dorastu, mužov aj žien v hasičskom útoku s vodou "O putovný pohár starostu obce Šuňava" - Zrušené

 

1. august 2021: obecné slávnosti „DEŇ OBCE“

 

20.-21. august 2021: Šuňava za jazerom – letný gospelový festival

20.-21. august 2021: festival Country Šuňava 2021 - Zrušené

19. september 2021: Mladí hasiči v Šuňave - hasičská súťaž: O pohár starostu obce - Zrušené

24. október 2021: S úctou k šedinám - poďakovanie starším občanom

21. november 2020: Čarovné VIANOCE - zimná výstava ručných prác

19. december 2021: Vianočný punč – rozsvietenie vianočného stromčeka,   vianočná akadémia

 
Pre obyvateľov i návštevníkov nášej obci každoročne pripravujeme prehľad kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na celý rok. Pozvite priateľov, rodinu i známych a naplánujte si výlet.
Informácie o podujatiach sa priebežne aktualizujú a dopĺňajú.
Zmena termínov vyhradená.
Nie sú dostupné žiadne aktuálne akcie. Zadaním dáta OD a DO dá zobraziť akcie už prebehnutej.