Obsah

Späť

Informácia pre obyvateľov obce, ktorí poskytnú dočasné útočisko obyvateľom Ukrajiny

Vážení občania,

týmto Vás chceme požiadať, aby ste na Obecnom úrade v Šuňave, počas úradných hodín, č. d. 311, 2. poschodie,  nahlásili mená a počet obyvateľov Ukrajiny, ktorým poskytujete dočasné útočisko pred vojnou.

Zároveň pri nahlásení dostanete samotesty pre otestovanie týchto obyvateľov na prítomnosť vírusu Covid-19, ktoré obci poskytuje Okresný úrad Poprad.

Taktiež je dôležité, ako pre utečenca ako aj pre ubytovateľa, aby si utečenec vybavil "status dočasného útočiska" a to najbližšie na cudzineckej polícií v Prešove ale aj v Hot spotoch a to v Humennom (Mestská športová hala) a v Michalovciach (Mestská športová hala).

Slovenský červený kríž Územný spolok Poprad ponúka odvoz do týchto Hot spotov - jeden mikrobus za deň. Kontakt: 0919 466 820.

Zároveň Slovenský červený kríž Územný spolok Poprad ponúka pomoc pri zabezpečovaní niektorých liekov prípadne aj zdravotníckych pomôcok. Kontakt: 0919 466 820 alebo 0907 187 277.

 

Vyvesené: 15. 3. 2022

Dátum zvesenia: 16. 3. 2025

Zodpovedá: Anna Villimová

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť