Obsah

Späť

Medvede vs. odpadové kontajnery. Kde je problém?

V zmysle požiadavky SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA zo dňa 15.7.2021 o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého by sme Vám chceli dať do povedomia nasledujúce video:

Vyvesené: 4. 11. 2021

Dátum zvesenia: 5. 11. 2024

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť