Obsah

Späť

Oznámenie e-mailovej adresy pre delegovanie člena a náhradníka volebných komisií pre Voľby 2022

Pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a pre Voľby do orgánov vyšších územných celkov sa v obci Šuňava zriadzujú dva volebné okrsky.

- Okrsok č. 1

- Okrsok č. 2

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií:  kancelaria@sunava.sk

Vyvesené: 19. 7. 2022

Dátum zvesenia: 22. 9. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť