Obsah

Späť

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Obecné zastupiteľstvo v Šuňave podľa §166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 256/2022 zo dňa 30.6.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Šuňave bude mať 8 poslancov, ktorí sa budú voliť v 2 volebných obvodoch.

Oznámenie (520.15 kB)

Vyvesené: 19. 7. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť