Obsah

Späť

Registratúrna značka: 287/2022

Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť na Pošte Šuňava

Vážení občania,

Slovenská pošta, a.s. oznamuje trvalú zmenu hodín pre verejnosť na Pošte Šuňava platnú od 1. marca 2022 a to nasledovne:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7,30 - 11,15 hod., od 13,45 - 15,00 hod.

Streda:                                              7,30 - 9,45 hod., od 13,45 - 16,30 hod.

Sobota, nedeľa:                               zatvorené

Vyvesené: 28. 2. 2022

Dátum zvesenia: 1. 3. 2025

Zodpovedá: Anna Villimová

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť