Obsah

Späť

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Šuňava na I. polrok 2023

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 bude predložený na najbližšom zasadaní OZ.

Plán (712.68 kB)

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť