Obsah

Späť

Porucha pevnej linky obecného úradu - odstránená!

Oznamujeme, že na tel. č. 052/7791515 obcného úradu opäť funguje.

Môžete využiť aj priamy kontakt na oddelenia OcÚ cez mobilné čísla:

0917606784 - Dane, poplatky, odpadové hospodárstvo,

0908452298 - Matrika, evidencia obyvateľstva, osvedčovacia agenda

 

Vyvesené: 4. 5. 2022

Dátum zvesenia: 5. 5. 2025

Zodpovedá: Anna Villimová

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť