Obsah

Späť

Prihláška do ZUŠ na školský rok 2021/2022

Vážení rodičia,

zápis do ZUŠ sa bude konať 21.6.2021 do 30.6.2021 v hlavnej budove ZUŠ v Štrbe a na jej elokovaných pracoviskách v Šuňave a Liptovskej Tepličke.

V Štrbe pondelky a štvrtok v čase od 15.00 do 18.00 hod. Zápis v Štrbe je aj s možnosťou prehliadky učební a priestorov školy, expozície výtvarných prác, v pondelky prezentácie hudobných nástrojov a konzultácie s riaditeľom školy.

V Šuňave sa zápis bude konať pri vstupe do ZŠ (druhé dvere naľavo) v triede ZUŠ utorky a piatok od 15.00 do 18.00 hod.

V Liptovskej Tepličke - zelená budova ZŠ stredy a piatok od 15.00 do 18.00 hod.

Prihlášku do ZUŠ môžete vyplniť aj priamo z domova, a tým si ušetríte čas vypisovaním údajov v ZUŠ na zápise. Nájdete ju na našej stránke: 

  > Online prihláška do ZUŠ <   

Otvoríte si prihlášku a tá Vás presne navedie k vypísaniu potrebných údajov a k odoslaniu do nášho informačného systému IZUŠ. Pri zápise  poviete Vaše meno a my Vám vytlačíme na základe vypísanej prihlášky všetky potrebné už vypísané dokumenty, ktoré len podpíšete. Ak nemáte možnosť vypísať si prihlášku elektronicky, vypíšete ju priamo na zápise.

Kvôli vyplneniu potrebných formulárov sa musí dostaviť na zápis s dieťaťom aj jeden zákonný zástupca dieťaťa. Prísť na zápis  sa dá na ktoromkoľvek pracovisku, ktoré Vám najviac vyhovuje. Účasť na zápise nie je podmienená trvalým bydliskom.

                                                                                                                                                                                                             Mgr. Marián Šabla DiS. art.

                                                                                                                                                                                                                           riad. školy   

Vyvesené: 21. 6. 2021

Dátum zvesenia: 30. 6. 2024

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť