Obsah

Späť

Referendum 2023 - adresa na doručovanie delegácii do okrskovej komisie

V súvislosti s konaním Referenda dňa 21. januára 2023, týmto Obec Šuňava zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

kancelaria@sunava.sk

 

 

V obci Šuňava bol pre konanie Referenda utvorený jeden volebný okrsok: Okrsok č. 1

 

Vyvesené: 11. 11. 2022

Dátum zvesenia: 25. 11. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť