Obsah

Späť

Referendum 2023 - Informácie pre voliča

Dňa 4.11.2022 vyšlo Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda. Rozhodnutie o vyhlásení referenda (70.88 kB)

V súvislosti s uvedeným konaním referenda obec zverejňuje Informácie pre voličov. (272.51 kB)

Voliči, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu aj elektronicky. Žiadosť je potrebné doručiť na e-mailovú adresu: kancelaria@sunava.sk

 

Vyvesené: 9. 11. 2022

Dátum zvesenia: 21. 1. 2023

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť