Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 86/2022-SP

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Stavebníčka Dana Lipińska Omastová, Okružná 384/6, Šuňava podala na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod názvom "Rodinný dom" s prípojkami inžinierkych sietí, navrhovanú na pozemkoch parc. KN-C 536 a 537/1, k.ú. Vyšná Šuňava, Obec Šuňava, Okres Poprad

Stavebné povolenie (481.27 kB)

Vyvesené: 4. 5. 2022

Dátum zvesenia: 20. 5. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť