Obsah

Archív - zákazka 'Zvýšenie energetickej účinnosti objektu AB obce Šuňava'

 • Názov
  Zvýšenie energetickej účinnosti objektu AB obce Šuňava
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Stavebné práce
 • Popis
  Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: zákazka na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu AB obce Šuňava"
 • Dátum zverejnenia
  20.9.2017
 • Zakázka stornovaná k