Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Ostatné

Vnútorná smernica č. 01_2014 Stiahnuté: 253x | 14.12.2016

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 174x | 06.12.2019

Zásady odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 235x | 12.02.2019

Štatút obce Šuňava 2019 Stiahnuté: 51x | 29.03.2019

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava; účinné od 01.01.2020 Stiahnuté: 39x | 06.12.2019

Stránka