Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Ostatné

Štatút Obce Šuňava_zrušený Stiahnuté: 443x | 29.03.2019

Štatút Obecnej knižnice Stiahnuté: 273x | 14.12.2016

Vnútorná smernica č. 01_2014 Stiahnuté: 266x | 14.12.2016

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 185x | 06.12.2019

Zásady odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 254x | 12.02.2019

Štatút obce Šuňava 2019 Stiahnuté: 63x | 29.03.2019

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava; účinné od 01.01.2020 Stiahnuté: 54x | 06.12.2019

Stránka