Obsah

11.6.2017 - Slávnostná vysviacka kostolného zvona

Zvon Sv. Martin, darovala Obec Šuňava pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Šuňava. Zvon bude umiestnený v Kostole sv. Mikuláša.