Obsah

Školský karneval

Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej škole sa stal karneval tradíciou. V tomto roku sa konal 1. februára v sále KD.