Obsah

Ustanovujúce zasadnutie OZ

V piatok 30. novembra 2018 sa v budove OcÚ(zasadačke) uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového obecného zastupiteľstva, ktorým sa oficiálne začalo funkčné obdobie samosprávy pre roky 2018 – 2022.