Obsah

Poďakovanie darcom krvi

Tešíme sa naďalej na vašu ochotu pomáhať druhým ľuďom.
ĎAKUJEME!