Obsah

Súťaž mladých hasičov

K tradičným súťažným zápoleniam v mesiaci september patrí aj súťaž O pohár starostu obce Šuňava. Bol to už 15. ročník, ktorý sa konal 22.9.2019 o 11,30 hod. na Trojičnom námestí.