Obsah

Uvítanie detí do života

Dňa 24. februára 2019 sa konala slávnosť ,,Uvítanie detí do života“ narodených v roku 2018 s trvalým pobytom v obci.

Starosta obce Stanislav Kubaský srdečne všetkých privítal a slávnostným príhovorom sa prihovoril predovšetkým rodičom a ich detičkám. Príjemnú atmosféru plnú básničiek a krásneho spevu nám vytvorili deti zo ZŠ Šuňava. Následne sa rodičia detí podpísali do pamätnej knihy a z rúk starostu obce si prevzali finančný dar a pamätný list.