Obsah

Výmena informačnej tabule

Dňa 24. apríla 2020 pracovníci OcÚ zabezpečovali osadenie novej informačnej tabule v Parku dvoch morí.