Obsah

Primičná sv. omša Patrika Boržeckého

Dňa 25.6.2022 v kostole sv. Mikuláša v Šuňave slávil primičnú omšu Patrik Boržecký, ktorému bola udelená kňazská vysviacka dňa 18.6.2022 v kostole Vincenta de Paul v Bratislave.