Obsah

Plánované kultúrne a športové podujatia 2022

 

január 2022: Ženský zákon - divadelné predstavenie

27. február 2022: Uvítanie deti do života

18.-20. marec 2022: DIVADELNÁ ŠUŇAVA 2022

3. apríl 2022: Jarná predajno-prezentačná výstava ručných prác

8. máj 2022: Deň matiek – poďakovanie matkám

máj 2022: Šunafskie rusadle (stavanie májov)

12. jún 2022 : Sv. Trojica – sv. omša  na Trojičnom námestí

24. - 26. jún 2022: Šuňava Za Jazerom - zmena termínu: 26.-28. august 2022 

jún 2022: Janskie onhe 

jún 2022: Železný hasič Šuňava 

9. - 10 júl 2022: oslava 130. výročia založenia  DHZ Šuňava + Súťaž hasičských družstiev dorastu, mužov aj žien v hasičskom útoku s vodou "O putovný pohár starostu obce Šuňava"

júl/august 2022: 50. výročie založenia Fsk Šuňava 

7. august 2022: obecné slávnosti „DEŇ OBCE“

19.-20. august 2022: Country Šuňava

26.-28. august 2022 - Šuňava Za Jazerom

august 2022: Spišský veterán zraz

september 2022: Mladí hasiči v Šuňave - hasičská súťaž: O pohár starostu obce 

23. október 2022: S úctou k šedinám - poďakovanie starším občanom

27. november 2022: Čaro VIANOC, predajno-prezentačná výstava ručných prác

18. december 2022: Vianočný punč – rozsvietenie vianočného stromčeka,   vianočná akadémia

december 2022: premiéra divadelného predstavenia 


 

Archív akcií

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar