Obsah

Folklórna skupina

folklorJednou z najvýznamnejších kultúrnych zložiek v obci je folklórna skupina. Krojovaná skupina obyvateľov organizovala folklórne vystúpenia už v polovici 20.storočia. Jej oficiálne založenie vo Vyšnej Šuňave inicioval etnograf PhDr.Ján Olejník, CSc, ktorý tu prišiel vykonať prieskum ľudového folklóru a spevu so zámerom pripraviť vystúpenie krojovanej skupiny v televízii a rozhlase.

Už 19.januára 1972 folklórna skupina pripravila vystúpenie pred hosťami z televízie z NDR. Repertoár súboru pozostával z pôvodných ľudových piesní a tancov.

V roku 1973 bolo veľkou akciou súboru natáčanie filmu o veľkonočných zvykoch v obci s názvom "Ide jar, ide jar, bude i kúpačka" v spolupráci so Slovenskou televíziou Košice. Aktívna práca dala podnet na vznik podobnej skupiny v Nižnej Šuňave.

K uchovávaniu tradícií a ich šíreniu prostredníctvom programových vystúpení prispeli ďaľšie vedúce Anna Harmanová a Anna Cvanigová. Od roku 1983 Folklórna skupina pracovala pod vedením Márie Mišianikovej, V rokoch 1986 –1990 bol vedúcim skupiny Jozef Zaťura a od roku 1990 je ním Michal Zajac.

Skupina pravidelne vystupuje na Zamagurských folklórnych slávnostiach a pri rôznych oslavách a podujatiach v obci a blízkom okolí. Dvakrát reprezentovala Slovensko na medzinárodnom európskom festivale v Rakúsku, vystúpila tiež na Dňoch slovenskej kultúry v Poľsku. Pravidelne sa zúčastňuje súťaže Nositelia tradícií, kde získala nejedno ocenenie. Jej najväčším úspechom bolo prvenstvo na celoslovenskom kole v roku 1982.

Pri príležitosti tridsaťročného pôsobenia skupiny ju ocenila obec a z rúk starostu Stanislava Kubaského si prevzali ďakovné listy doterajší vedúci súboru Anna Cvanigová, Anna Harmanová, Mária Mišiaková, Jozef Zaťura a Michal Zajac. Medzi ocenenými boli aj Anna Hurčalová, ktorá prispela k tvorbe väčšiny programov a scenárov, Koloman Puška, jediný žijúci muzikant, ktorý stál pri súbore od jeho začiatku, Mgr. Eduard Kocúr, bývalý pracovník Okresného osvetového strediska v Poprade. Čestné občianstvo bolo udelené Mgr. Vladimírovi Majovskému a PhDr. Jánovi Olejníkovi.

Folklórna skupina spracúva miestne zvyky. Vo svojom repertoári má scénické pásma: Regrútska odobierka, Svadba, Za chlebom, Fašiangy sa krátia, Ide jar, Na Ondreja a Nôty, moje nôty. Popri folklórnej skupine dospelých existuje v obci od roku 1994 aj detský folklórny súbor Pantlička.