Obec Šuňava

Faktúra

Za stavebné práce podľa súpisu vykonaných prác SO 01 Chodníky SO 02 Úprava verejných priestranstiev SO 03 Autobusová zastávka

Identifikácia

Číslo faktúry: 119 038 0082

Názov odberateľa: Obec Šuňava

Adresa odberateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO odberateľa: 00326437

Názov dodávateľa: STRABAG s.r.o.

IČO dodávateľa: 17317282

Predmet faktúry: Za stavebné práce podľa súpisu vykonaných prác SO 01 Chodníky SO 02 Úprava verejných priestranstiev SO 03 Autobusová zastávka

Fakturovaná suma: 177041.48 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 17.08.2011

Datum zverejnenia: 24.08.2011

Dokumenty Pdf FA_Strabag.pdf ( veľkosť: 185,2 KB, aktualizované: Streda 24. August 2011 16:54 )