Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.01.2017 tvorba webového sídla na prijateľnej užívateľskej úrovni bez nároku na špecifické softvérové vybavenie - verzia Premium, doplnkové služby
NSWD-07-10-2016-SK
1465.00 € bez DPH Obec Šuňava Galileo Corporation s.r.o. 20.12.2016
18.01.2017 odplatné zabezpečenie prevádzky webového sídla na serveri Zhotoviteľa, ktorý podporuje redakčný systém Zhotoviteľa....podľa zmluvy.
NSWW-07-10-2016-SK
399.00 € bez DPH Obec Šuňava Galileo Corporation s.r.o. 20.12.2016
11.01.2017 odkúpenie časti parc. na novovznik. parcelu č. 1059/45 o výmere 66 m2 zameranú GP č. 049/2010 na ul. Lúčna
53/2016
1.00 € s DPH Obec Šuňava Michal Sedlák 10.01.2017
11.01.2017 odkúpenie časti parc. na novovznik. parc. č. 1059/41 o výmere 11,50 m2 zameranú GP č. 049/2010 na ul. Lúčna
49/2016
1.00 € s DPH Obec Šuňava Michal Sedlák s manželkou Annou Sedlákovou 10.01.2017
03.01.2017 poskytovanie služby podľa prílohy. Cena je mesačný poplatok
00326437-01
30.00 € bez DPH Obec Šuňava 2-morrow, s.r.o. 15.12.2016
03.01.2017 zriadenie účet v mene euro: č. učtu: 1600858013/5600, typ účtu: Grantový účet
0.00 € s DPH Obec Šuňava Prima banka Slovensko, a.s. 03.01.2017
29.12.2016 dodávka elektriny pre odberné miesta obce do 31.12.2018. ceny podľa dohody silovej elektriny
0.00 € s DPH Obec Šuňava MAGNA ENERGIA a.s. 22.12.2016
20.12.2016 časť parciel na novovzn. parc. č. 1059/39-trv. tráv.porasty o výmere 41 m2, č. 1059/40 - trv. tráv.porasty o výmere 70 m2 zamerané podľa GP 049/2010 na ul. Lúčnu
47/2016
335.30 € s DPH Obec Šuňava Maroš Palušák 13.12.2016
13.12.2016 vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu IS prevádzkovaných objednávateľom
100.00 € bez DPH Obec Šuňava CUBS plus, s.r.o. 07.12.2016
09.12.2016 časť parcely na novovzn. parcelu č. 1059/41 - 23 m2, zameranú GP č. 049/2010, ul. Lúčna
49/1/2016
57.50 € s DPH Obec Šuňava Stanislaw Grainda 09.12.2016
14.11.2016 časť parciel na novovznik. parc. č. 1059/30 o výmere 70 m2 zameranú Geom. plánom č. 049/2010; *a vlastník Š. Marton
30/2016
253.76 € s DPH Obec Šuňava A.Sedláková,A.Poradová,J.Zajac,Z.Adamjaková,J.Handzuš s man* 02.11.2016
10.11.2016 časť parciel pre novovznikn. parc. č. 1057/52 o výmere 72 m2, zameranú Geom. plánom č. 049/2010; Vlastníci z LV č. 1169:B1,B2,B3,B6,B7,B8,B13,B14,B16,B17,B18
1/2016
349.66 € s DPH Obec Šuňava LV č. 1169:B19,B20,B21,B22,B24,B25,B26,B27,B28,B29,B30-32 10.11.2016
08.11.2016 predaj nákladného vozidla LIAZ
600.00 € s DPH Stanislav Cvaniga Obec Šuňava 08.11.2016
08.11.2016 časť parciel na novovznik. parc. č. 1057/55 a 1057/56 o výmere 15 m2 zamerané Geom. plánom č. 049/2010
5/2016
150.00 € s DPH Obec Šuňava Michal Zeman 08.11.2016
02.11.2016 časť parciel na novovzniknutú parc. č. 1057/52 o výmere 72 m2 zameranú Geom. plánom č. 049/2010
2/2016
5.72 € s DPH Obec Šuňava Jaroslav Marko, Peter Marko, M. Miškovičová, Z. Textorisová 31.10.2016
Zobrazených 1 - 15 z celkových 324.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22