Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.03.2016 Špeciálny automobil – dopravný automobil AVIA DA 12
TAT/TIÚ/11/2016
2300.00 € s DPH Obec Šuňava Letisko Poprad - Tatry, a.s. 01.03.2016
02.03.2016 časť parc. pre novovzniknutú parc. č. 733/136 - tr. tráv. porasty o výmere 36 m2, diel 11 podľa Geom. plánu č. 026/2010, vypr. Ing. Zentkom, overeným 11.10.2010
11A/2015
180.00 € s DPH Obec Šuňava Pilátová Zuzana,Stoličný Michal,Floreková Anna,Muranská Iren 29.02.2016
10.02.2016 časť parciel pre novovznik. parc. č. 733/140 o výmere 43 m2 zameranou GP č. 026/2010, vyprac. Ing. Zentkom overeným 11.10.2010 pre stavbu miest. kom.
1/2015
236.50 € s DPH Obec Šuňava Michal Pilát 03.02.2016
10.02.2016 je zmena v spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku, podľa špecifikácie klienta a všetky s tým súvisiace úkony
33.00 € s DPH Obec Šuňava TIMID s.r.o. 10.02.2016
26.01.2016 časť parciel na novovytvorenú parc. č. 733/169 o výmere 37 m2 zameranú GP č. 026/2010, vypracovaný Ing. Zentkom, overeným dňa 11.10.2010 pre stavbu miest. kom. Ul. Tatranská
74/2015
142.84 € s DPH Obec Šuňava M. Pilátová, O. Fridman, F. Kollár, P. Kubaský, A. Križovská 20.01.2016
26.01.2016 časť parciel pre novovznik. parc. 733/173 o výmere 41 m2 zameranú GP 026/2010 vyprac. Ing. Zentkom, overeným 11.10.2010 pre stavbu miestnej komunikácie ul. Tatranská
81/2015
200.91 € s DPH Obec Šuňava S.Fridman,M.Zaťurová,J.Ondruško,M.Martonová,O.Chlebovcová, 19.01.2016
21.01.2016 časti ďalších parciel 440/3,444/3,447/1,450/2 a to: diel 4 pre novovzn. parc. č. 440/4 o výmere 66 m2, diel 5 pre novozn. parc. č. 444/4 o výmere 68 m2, diel 6 pre novovzn. parc. č. 447/3 o výmere 72 m2, diel 7 a diel 8 pre novovzn. parc. č. 453/3 o výmere 92 m2, diel 9 pre novovzn. parc. č. 456/3 o výmere 78 m2 zamerané podľa GP 082/2015 vyprac. Ing. Zentkovou, overeným dňa 14.12.2015
4/2016
1491.00 € s DPH Obec Šuňava J.Šebest s manž,M.Kulach,A.Vrabcová,V.Béreš s manž,Chlebovco 20.01.2016
21.01.2016 časti parc. diel 1 pre novovzn. parc. č. 436/5 o výmere 1 m2, diel 2 pre novovzn.parc. č. 436/6 o výmere 8 m2 zamerané podľa GP 082/2015 vyprac. Ing. Zentkovou, overený dňa 14.12.2015
1/2016
37.81 € s DPH Obec Šuňava Ľ.Pilát,S.Fridman,O.Fridman,P.Kubaský,A.Križovská,F.Kollár 20.01.2016
20.01.2016 časť parcely pre novovzniknutú parc. č. 458/2 o výmere 53 m2 zameranú podľa GP č. 082/2015 vyprac. Ing. Zentkovou overeným dňa 14.12.2015
3/2016
264.00 € s DPH Obec Šuňava Ján Harman, Mária Ilenčíková, Anna Kordovaniková 13.01.2016
20.01.2016 časť parcely diel "3" pre novovzniknutú parc. č. 436/2 o výmere 14 m2, zameranú podľa GP č. 082/2015 vyprac. Ing. Zentkovou, overeným dňa 14.12.2015
2/2016
70.00 € s DPH Obec Šuňava M. Martonová, Z.Šmáliková, B.Vykoupilová, J.Košiarová 15.01.2016
29.12.2015 časť parciel pre novovzniknutú parc. č. 733/155 o výmere 48 m2 zameranú Geom. plánom č. 026/2010
49
262.50 € s DPH Obec Šuňava Anna Šebestová, Anna Matejková, Mária Hurčalová, Michal Maro 16.12.2015
28.12.2015 je úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti
1/2016
530.00 € s DPH Obec Šuňava Spišská katolícka charita 14.12.2015
22.12.2015 parcely 328/6,5,4, 327/4, 3 a časť parc. 733/124 pre novovzniknutú parc. 733/153, o výmere 94 m2 zameranú Geom. plánom č. 026/2010
41/2015
517.00 € s DPH Obec Šuňava Ing. Anna Mikulášová 11.12.2015
22.12.2015 časť parciel 326/3, 326/4 pre novovzniknutú parc. č. 733/154 o výmere 45 m2 zameranú Geom. plánom č. 026/2010
47/2015
247.50 € s DPH Obec Šuňava Anna Šebestová 11.12.2015
22.12.2015 časť parciel 322/4, 5, 6 pre novovzniknutú parc. č. 733/160 o výmere 38 m2 zameranú Geom. plánom č. 026/2010
59/2015
209.00 € s DPH Obec Šuňava Peter Matejko 14.12.2015
Zobrazených 91 - 105 z celkových 324.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 21 22