Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.09.2015 vypracovanie Programu rozvoja obce Šuňava na roky 2015-2020 a to týchto častí: úvod, analytická časť
833.00 € s DPH Obec Šuňava Martin Gregor 20.08.2015
16.09.2015 vypracovanie Programu rozvoja obce Šuňava na roky 2015-2020 a to: realizačná časť, finančná časť, záver
833.00 € s DPH Obec Šuňava Tomáš Szabo 20.08.2015
26.08.2015 odpredaj pozemku pre diel 7 novovytvorenej parc. č. 645/1, podľa Geom. plánu č. 3/2015, vypracovaný GEOS-ENERGY, s.r.o. Poprad overeným pod č. G1-175/15 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom
393.70 € s DPH Iveta Muchová, Jana Silná Obec Šuňava 06.07.2015
21.08.2015 účinkovanie v programe „Deň Obce Šuňava 2015“, v rozsahu najmenej 60 minút, dňa 16.08.2015
945.00 € s DPH Obec Šuňava Ján Ambróz 16.08.2015
18.08.2015 činnosti pre Mandanta, súvisiace s možnosťou podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky Rast - Prioritná os 2:Energetika, Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, kód výzvy KaHR-22VS-1501
750.00 € bez DPH Obec Šuňava Mondivision, s.r.o. 17.08.2015
14.08.2015 časť parc. reg. "E" 3848/4, k.ú. Nižná Šuňava, pre novovzniknutú parc. reg. "C" č. 297/48 diel "2" o výmere 67 m2, podľa GP č. 026/2014, overeným 29.04.2014, pod č. G1-241/14 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom
41
385.92 € s DPH Žofia Marová, Viera Marová, Jozef Maro Obec Šuňava 14.08.2015
06.08.2015 Dopĺňa sa dohoda: v čl. V. sa mení a dopĺňa bod 6)
Dadatok č. 1
0.00 € s DPH Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Šuňava 31.07.2015
22.07.2015 je odkanalizovanie znečistených vôd do obecnej kanalizácie a ich vyčistenie v ČOV Šuňava, rodinného domu k.ú. Nižná Šuňava, ulica SNP č.d. 65. Cena je za m3/znečistených vôd
0.50 € s DPH Milan Stajanča Obec Šuňava 22.07.2015
15.07.2015 časť parciel pre novovzniknuté parcely č. 733/134, 733/139, 733/141 podľa Geometrického plánu č. 026/2010, miestna komunikácia ul. Tatranská
03/2013
1170.00 € s DPH Obec Šuňava Michal Pilát 14.07.2015
08.07.2015 vykonať Opravu sociálnych priestorov MŠ Šuňava
10999.46 € s DPH Obec Šuňava STAVZAM ŠUŇAVA, spol. s r.o. 06.07.2015
07.07.2015 realizácia zákazky: "Autobusová zastávka - Obchodné centrum Šuňava"
14722.60 € s DPH Obec Šuňava Milan Fáber - TOPVER 06.07.2015
07.07.2015 parc. reg. "C" 297/30 k.ú. Nižná Šuňava
47
1.00 € s DPH Vladislav Dunaj s manž. Erikou Dunajovou Obec Šuňava 07.07.2015
01.07.2015 predaj vozidla: Špec. nákl. skriňový automobil AVIA – A31.1N ev. č. PP098AF, výr. číslo: TNAA31NJ001966
1000.00 € s DPH Emil Čonka Obec Šuňava 30.06.2015
01.07.2015 zásahový protipožiarny odev
200.00 € s DPH Obec Šuňava Pavol Hurajt 30.06.2015
23.06.2015 služobné cestné osobné vozidlo vrátane výbavy: Škoda Fabia 6Y SEBUDX01
SHNM_ZM_CPPO-OA-2015
0.00 € s DPH Obec Šuňava Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 09.03.2015
Zobrazených 121 - 135 z celkových 324.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 21 22