Obec Šuňava

Zmluva

Dodatok č. 1 k Dohode č. 2/2015/§54-VZ

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dadatok č. 1

Názov objednávateľa: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Adresa objednávateľa: Hraničná 667/, Poprad

IČO objednávateľa: 30794536

Názov dodávateľa: Obec Šuňava

Adresa dodávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet zmluvy: Dopĺňa sa dohoda: v čl. V. sa mení a dopĺňa bod 6)

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.07.2015

Datum zverejnenia: 06.08.2015

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1_k Dohode §54_2015.pdf ( veľkosť: 514,9 KB, aktualizované: Štvrtok 06. August 2015 08:14 )