Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.02.2015 uskutočniť školenie a hodnotiace semináre účastníkov festivalu Divadelná Šuňava 2015
116.00 € s DPH Obec Šuňava PhDr. Ľubomír Šárik 13.02.2015
16.02.2015 uskutočniť školenie a hodnotiace semináre účastníkov festivalu Divadelná Šuňava 2015
140.00 € s DPH Obec Šuňava Mgr. Marián Lacko 13.02.2015
13.01.2015 predĺženie doby nájmu časti neb. priestorov s.č. 254. Cena podľa Zmluvy č. 1/2004. Nájom sa predlžuje do 31.12.2019
Dodatok č. 2
0.00 € s DPH Renáta Ukaová, Avni Uka Obec Šuňava 29.12.2014
12.01.2015 úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru - kancelárske potreba a iné druhy papierenského tovaru, jeho dodávka, dovoz na základe čiastkových objednávok kupujúceho. Cena podľa aktuálnej cenovej ponuky.
0.00 € s DPH Obec Šuňava Papyrus Poprad s.r.o. 03.09.2014
07.01.2015 poistenie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2015-31.12.2015, 10 poistených pracovných miest
5195100215
32.50 € s DPH Obec Šuňava KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31.12.2014
15.12.2014 uskutočniť školenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce o používaní dýchacej techniky v rozsahu 8 hodín v termíne 15.11.2014
150.00 € s DPH Obec Šuňava Ing. Peter Rentka 15.11.2014
08.12.2014 za používanie prísluchovej hudby reprodukovanej technickým zariadením - Obecný úrad Šuňava - počet 1
UP/14/04384/002
12.00 € s DPH Obec Šuňava SOZA - Slovenský ochrannzý zväz autorský pre práva k hudobný 02.12.2014
24.11.2014 vykonanie marketingového plnenia - umiestnenie 1 ks plagátu s logom objednávateľa vo formáte A1 v priestoroch budovy obecného úradu - do 31.12.2015
467/14/CEZ
900.00 € bez DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Šuňava 11.11.2014
11.11.2014 odpredaj časti pozemku na novovzniknutú parcelu č. 297/30 o výmere 125 m2 podľa Geom. plánu č. 092/2013
297/30
720.00 € s DPH Vladimír Dunaj s manž. Annou Dunajovou Obec Šuňava 11.11.2014
10.11.2014 dohoda o Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre produkt Fixácia ceny 24, M2,3,4 fixná 0,0320 eur/kWh. Platný cenník
0.00 € bez DPH Obec Šuňava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.10.2014
05.11.2014 odpredaj časti pozemkov pre novovytvorené parcely č. 951/8, 951/9 geom. plánom č. 033/2014, overeným dňa 16.05.2014
3543.30 € s DPH Pozemkové spoločenstvo Urbár Vyšná Šuňava Obec Šuňava 05.11.2014
31.10.2014 kúpa zvukového a výstražného zariadenia na požiarne auto
90.00 € s DPH Obec Šuňava Miroslav Franček 31.10.2014
28.10.2014 predaj časti pozemku parc. reg. "E" pre novovzniknutú parc. reg. "C" č. 297/42 diel "62" podľa geom. plánu č. 092/2013
62
236.16 € s DPH Jozef Skokan s manž., Ján Skokan s manž., František Skokan Obec Šuňava 18.09.2014
23.10.2014 časomiera a sveteľná tabuľa na meranie disciplín počas hasičských súťaží DHZ Šuňava a obce Šuňava.
280.00 € s DPH Obec Šuňava Ing. Michal Vilim 18.09.0214
30.09.2014 dodať plastové okná podľa cenovej ponuky EH30135 zo dňa 08.09.2014
991.79 € s DPH Obec Šuňava Milan Bajnok - Bajmont 29.09.2014
Zobrazených 151 - 165 z celkových 324.
1 2 7 8 9 11 13 14 15 21 22