Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.08.2011 Zmluva o bežnom účte
0.00 € Obec Šuňava Dexia banka Slovensko a.s. 24.08.2011
24.08.2011 Dodatok zmluvy o odovzdávaní údajov platobného styku e- Banka
1/2011
0.00 € Obec Šuňava Dexia banka Slovensko a.s. 24.08.2011
04.08.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o výkone činnosti
9025.21 € Obec Šuňava BORALE, sro Levoča 19.04.2011
27.07.2011 Kúpa pozemku k.ú. Vyšná Šuňava parc. reg. „C“ č. 946/1 o výmere 815 m2 – záhrady a pozemku parc. reg. „E“ č. 913/2 o výmere 340 m2 – orná pôda zapísaných na LV č. 82 k.ú. Vyšná Šuňava
7920.00 € Obec Šuňava Anna Šebestová 15.07.2011
13.07.2011 Dodatok č. 2 ku Zmluve o ďalšej spolupráci pri separovanom zbere odpadov za obdobie rokov 2010 a 2011 na základe poskytnutých prostriedkov z RF
1578.00 € Obec Šuňava Technické služby Mesta Svit 12.07.2011
12.07.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
121/2011
6000.00 € Obec Šuňava Obvodný úrad Prešov 29.06.2011
20.06.2011 Dodatok č. 1 k Dohode č. 11/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
1
0.00 € Obec Šuňava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 20.06.2011
27.04.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
11/§50j/2011
3507.21 € Obec Šuňava Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.04.2011
27.04.2011 Dodatok č. 2 k dohode č. 4/§50i/NS/2011 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
2 k 4/§50i/NS/2011
0.00 € Obec Šuňava Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.04.2011
11.04.2011 Dodatok č. DZ221401201600101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012016001
DZ221401201600101
546789.62 € Obec Šuňava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 21.03.2011
30.03.2011 Skupinové úrazové poistenie skupiny pri výkone služby v rámci Dobrovoľného hasičského zboru
2-370-204909
72.90 € Obec Šuňava QBE Insurance (Europe) Limited 28.03.2011
25.03.2011 Využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta
0.00 € Obec Šuňava Union zdravotná poisťovňa, a.s. 08.03.2011
25.03.2011 Doručovanie dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie.
0.00 € Obec Šuňava Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 08.03.2011
15.03.2011 Úrazové poistenie osôb prepravovaných motoroým vozidlom
6 808 991 828
59.75 € Obec Šuňava Komunálna poisťovňa 09.03.2011
11.03.2011 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
041/4.1MP/2011
431971.00 € Obec Šuňava Ministerstvo životného prostredia SR 01.03.2011
Zobrazených 301 - 315 z celkových 324.
1 2 14 15 16 17 18 19 21