Obec Šuňava

Zmluva

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

Identifikácia

Číslo zmluvy: 11/§50j/2011

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

IČO dodávateľa: 37937758

Predmet zmluvy: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

Zmluvná cena: 3507.21 €

Dátumy

Datum podpisu: 27.04.2011

Datum zverejnenia: 27.04.2011

Dokumenty Pdf Dhoda11_§50j_2011.pdf ( veľkosť: 2,8 MB, aktualizované: Streda 27. Apríl 2011 15:46 )