Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
31.10.2016 časť parciel na novovznik. parc. č. 1059/40 o výmere 70 m2 zameranú Geom. plánom č. 049/2010
46/2016
126.87 € s DPH Obec Šuňava Mária Minářová, Mária Hámorová, Mária Omastová, Biofarma Šuň 31.10.2016
31.10.2016 časť parciel na novovzniknutú parc. 1059/37 o výmere 21 m2 zameranú Geom. plánom č. 049/2010
40/2016
63.00 € s DPH Obec Šuňava Božena Frančeková 26.10.2016
31.10.2016 časť parcely na novovytvorenú parc. č. 1059/38 o výmere 28 m2 zameranú Geom. plánom č. 049/2010
43/2016
140.00 € s DPH Obec Šuňava Jozef Jurčík, Ján Jurčík, Mária Hudáková 26.10.2016
31.10.2016 časť parciel na novovzniknutú parc. č. 1059/39 o výmere 41 m2 zameranú Geom. plánom č. 049/2010
44/2016
74.31 € s DPH Obec Šuňava Mária Minářová, Mária Hámorová, Mária Omastová, Biofarma Šuň 31.10.2016
25.10.2016 veľkoobjemový kompostér na obecné plochy - 10 ks, komposrtér na kuchynský a reštauračný odpad 1 ks, kompostér do záhrady 520 ks, doprava
Z201633743_Z
78500.00 € s DPH Obec Šuňava E.C.A. spol. s r.o. 25.10.2016
18.10.2016 časť parcely pre novovytvorenú parc. č. 1059/23 o výmere 18 m2, zameranú GP č. 049/2010
17/2016
45.00 € s DPH Obec Šuňava Katarína Hurčalová 17.10.2016
18.10.2016 časť z parc. na novovzniknutú parc. č. 1059/44 o výmere 72 m2 zameranú GP č. 049/2010
52/2016
135.00 € s DPH Obec Šuňava Vilimová Mária, Sedlák Vladimír 14.10.2016
14.10.2016 odkúpenie časti parciel pre novovytvorenú parc. 1059/31 o výmere 67 m2 zameranú Geomet. plánom č. 049/2010
32/2016
201.00 € s DPH Obec Šuňava Ján Handzuš s manž. Lenkou Handzušovou 13.10.2016
14.10.2016 časť parc. na novovz. parc. č. 1059/33 - o výmere 72 m2 podľa GP 049/2010
35/2016
284.00 € s DPH Obec Šuňava M.Čižmárová, manž.Ludovítom,Z.Poradová,J.Chlebovec,M.Čechano 13.10.2016
12.10.2016 časť parcely na novovzniknutú parc. 1059/42 - o výmere 59 m2 (diel 50) zameranú Geometrickým plánom č. 049/2010
50/2016
295.00 € s DPH Obec Šuňava Fridman Jozef a Fridmanová Viera 11.10.2016
12.10.2016 dodávateľ opakovane dodávať zemný plyn do Odberného miesta odberateľa. Zmluv cena v eur/MWh
SC2016/080/Obec Šuňa
0.00 € s DPH Obec Šuňava MET Slovakia, a.s. 29.09.2016
12.10.2016 dodávateľ sa zaväzuje opakovane dodávať zemný plyn do Odberného miesta odberateľa. Zmluv cena 18,62 eur/MWh s DPH
SC2016/080/Obec Šuňa
0.00 € s DPH Obec Šuňava MET Slovakia, a.s. 29.09.2016
11.10.2016 využívanie služby miniDCOM+ v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou a taktiež záväzok zmluvných strán na budúcu spoluprácu
ZLP-2016-1101-
0.00 € s DPH Obec Šuňava DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 11.10.2016
05.10.2016 časť parcely na novovzniknutú parc. č. 1059/29 o výmere 53 m2 (diel 29) zameranú Geometrickým plánom č. 049/2010
29/2016
265.00 € s DPH Obec Šuňava Milan Bajnok s manžel. Andreou 05.10.2016
03.10.2016 časť parcely na novovzniknutú parc. 1059/32 -orná pôda vo výmere 74 m2 (diel 34) zameranú Geometrickým plánom č. 049/2010
34/2016
259.00 € s DPH Obec Šuňava Jozef Zajac, Anna Poradová, Anna Stankovičová 03.10.2016
Zobrazených 16 - 30 z celkových 324.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 21 22