Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 17/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 17/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Katarína Hurčalová

Adresa dodávateľa: SNP 468/172, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parcely pre novovytvorenú parc. č. 1059/23 o výmere 18 m2, zameranú GP č. 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - orná pôda; List vlastníctva číslo: 1490; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 986/1;

Zmluvná cena: 45.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.10.2016

Datum zverejnenia: 18.10.2016

Dokumenty Pdf KZ_17_2016.pdf ( veľkosť: 418 KB, aktualizované: Utorok 18. Október 2016 08:23 )