Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 32/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 32/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Ján Handzuš s manž. Lenkou Handzušovou

Adresa dodávateľa: Lúčna 544/50, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: odkúpenie časti parciel pre novovytvorenú parc. 1059/31 o výmere 67 m2 zameranú Geomet. plánom č. 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - orná pôda; List vlastníctva číslo: 1892; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1000/1,1000/2;

Zmluvná cena: 201.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.10.2016

Datum zverejnenia: 14.10.2016

Dokumenty Pdf KZ_32_2016.pdf ( veľkosť: 458,2 KB, aktualizované: Piatok 14. Október 2016 09:55 )