Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 46/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 46/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Mária Minářová, Mária Hámorová, Mária Omastová, Biofarma Šuň

Adresa dodávateľa: Šuňava 376, Šuňava 399, Šuňava 316, Šuňava 513

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parciel na novovznik. parc. č. 1059/40 o výmere 70 m2 zameranú Geom. plánom č. 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - trv. tráv. porasty; List vlastníctva číslo: 1893; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1024/3,4,5;

Zmluvná cena: 126.87 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.10.2016

Datum zverejnenia: 31.10.2016

Dokumenty Pdf KZ_46_2016.pdf ( veľkosť: 782,1 KB, aktualizované: Pondelok 31. Október 2016 15:47 )