Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 52/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 52/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Vilimová Mária, Sedlák Vladimír

Adresa dodávateľa: Šuňava 278, Šuňava 489

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť z parc. na novovzniknutú parc. č. 1059/44 o výmere 72 m2 zameranú GP č. 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - trv. tráv. porasty; List vlastníctva číslo: 2000; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1030/1;

Zmluvná cena: 135.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.10.2016

Datum zverejnenia: 18.10.2016

Dokumenty Pdf KZ_52_2016.pdf ( veľkosť: 535,4 KB, aktualizované: Utorok 18. Október 2016 08:42 )