Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 43/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 43/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Jozef Jurčík, Ján Jurčík, Mária Hudáková

Adresa dodávateľa: Šuňava 534, Šuňava 266, Šuňava 535

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parcely na novovytvorenú parc. č. 1059/38 o výmere 28 m2 zameranú Geom. plánom č. 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - trv. tráv. porasty; List vlastníctva číslo: 1895; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1019;

Zmluvná cena: 140.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.10.2016

Datum zverejnenia: 31.10.2016

Dokumenty Pdf KZ_43_2016.pdf ( veľkosť: 565,5 KB, aktualizované: Pondelok 31. Október 2016 14:34 )