Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 35/2016, Ul. Lúčna

Identifikácia

Číslo zmluvy: 35/2016

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: M.Čižmárová, manž.Ludovítom,Z.Poradová,J.Chlebovec,M.Čechano

Adresa dodávateľa: M.Zajac(Svit 495), Šuňava 458, Ružomberok 8254, Šuňava 262

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parc. na novovz. parc. č. 1059/33 - o výmere 72 m2 podľa GP 049/2010

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. "E" - orná pôda; List vlastníctva číslo: 1943; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 1006;

Zmluvná cena: 284.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.10.2016

Datum zverejnenia: 14.10.2016

Dokumenty Pdf KZ_35_2016_lúčna.pdf ( veľkosť: 528,7 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 09:06 )