Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.09.2016 časť parcely pre novovytvorenú parc. č. 1059/43 - o výmere 22 m2, podľa Geometrického plánu č. 049/2010
51/2016
22.00 € s DPH Obec Šuňava Rímsko-katolícka cirkev /filiálka Šuňava/ 28.09.2016
29.09.2016 novovytvorenú parc. č. 1059/36 - 61 m2 z pôvodných parciel, zameranú Geometrickým plánom č. 049/2010
38/2016
183.00 € s DPH Obec Šuňava Jozef Franček 28.09.2016
29.09.2016 časť parciel na novovzniknutú parc. č. 868/7 - 72 m2 zameranú Geometrickým plánom č. 049/2010
22/2016
360.00 € s DPH Obec Šuňava Mária Čižmárová 26.09.2016
27.09.2016 vykonanie činností Vyhlasovateľom pre Pristupiteľa: Kompletná realizácia verejného obstarávania formou Príležitostného spoločného obstarávania s názvom: Dodávka elektriny so zabezpečením distribučných služieb
0.00 € s DPH Obec Šuňava Obec Lodno 24.08.2016
20.09.2016 predaj časti pozemku KN E č. 2172/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2 - obec je vlastníkom v 1/2-ici t.j. 23,5 m2
298.45 € s DPH Anna Stankovičová Obec Šuňava 16.09.2016
15.08.2016 dodávka el. energie pre primárny zosilovač - príkon max. 10,1 Wh, s.č. 409
28.20 € s DPH Obec Šuňava Žofia Benková 27.06.2016
15.08.2016 dodávka elektrickej energie pre primárny zosilovač - príkon max. 10,1 Wh - s.č. 124
28.20 € s DPH Obec Šuňava Ing. Jozef Pitka 27.06.2016
15.08.2016 dodávka elekt. energie pre primárny zosilovač - príkon max. 62 Wh, s.č. 11
94.50 € s DPH Obec Šuňava Mgr. Milan Chocholák 27.06.2016
15.08.2016 je dodávka elektrickej energie pre primárny zosilovač - príkon max. 10,1 Wh, s.č. 384
28.20 € s DPH Obec Šuňava Michal Omasta 27.06.2016
15.08.2016 dodávka el. energie pre prim. zosilovač - príkon max. 62 Wh, s.č. 419
94.50 € s DPH Obec Šuňava Vladimír Hurčala 27.06.2016
15.08.2016 dodávka el. energie pre primárny zosilovač - príkon max. 62 Wh, s.č. 347
94.50 € s DPH Obec Šuňava Ing. Jozef Mišianik 27.06.2016
11.08.2016 je dodávka elektrickej energie pre primárny zosilňovač, príkon max. 10,1 Wh s.č. 311
28.20 € s DPH Obec Šuňava Jozef Harman 27.06.2016
28.07.2016 je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK; Program 2 Kultúra, Deň obce Šuňava 7.8.2016
421/2016/OK
2500.00 € s DPH Prešovský samosprávny kraj Obec Šuňava 14.07.2016
25.07.2016 dodávka elektrickej energie pre primárny zosilovač s.č. 198
28.20 € s DPH Obec Šuňava Slavomír Kopáč 27.06.2016
18.07.2016 dodávka el. energie pre primárny zosilovač, s.č. 562
28.20 € s DPH Obec Šuňava Pavol Cap 27.06.2016
Zobrazených 31 - 45 z celkových 324.
1 3 5 6 7 8 9 21 22